Licensaftale

Alt materiale på Forvo og alt materiale givet af brugere, såsom optagelser eller andet materiale, er Forvos ejendom. Forvo licensierer dem under denne licensaftale.

Hvad betyder dette?
Du kan:
- kopiere, sprede, forevise og fremføre arbejdet
- skabe bearbejdede versioner
Under følgende vilkår:
- Tilskrivning. Du skal opgive ophavsmanden.
- Ikke-kommerciel. Du må ikke bruge materialet til kommercielle foremål.
- Del på ens vilkår. Hvis du ændrer, bearbejder eller viderebygger materialet, må du kun dele det resulterende materiale undet en licensaftale identisk med denne.

- Ved genbrug eller deling skal du gøre licensaftalen for materialet synlig for andre.
- Disse vilkår kan afstås hvis du får tilladelse af ophavsretsindehaveren.
- Intet i denne licensaftale svækker eller indskrænker ophavsmandens moralske rettigheder.