Udtal

Du kan vælge et sprog for at se ord som venter på at blive udtalt udelukkende på det sprog.

 • Optag udtale af пхуэпщэфӏэным сыхуэщӏащ пхуэпщэфӏэным сыхуэщӏащ
 • Optag udtale af хуэпщэфӏэн хуэпщэфӏэн
 • Optag udtale af сыкъыфӏэбгъанура? сыкъыфӏэбгъанура?
 • Optag udtale af мэкIухуэ мэкIухуэ
 • Optag udtale af силӏ силӏ
 • Optag udtale af А си нану, моу къакӏуэ! А си нану, моу къакӏуэ!
 • Optag udtale af къуенцӏ къуенцӏ
 • Optag udtale af къуенару къуенару
 • Optag udtale af зызэхэцӏэлэжын зызэхэцӏэлэжын
 • Optag udtale af зызэшэкӏын зызэшэкӏын
 • Optag udtale af зызэхъуэкӏын зызэхъуэкӏын
 • Optag udtale af зызэхэуфэн зызэхэуфэн
 • Optag udtale af зызэхуэщӏын зызэхуэщӏын
 • Optag udtale af зызэхуитӏэн зызэхуитӏэн
 • Optag udtale af зызэхуэшэн зызэхуэшэн
 • Optag udtale af зызэфӏэхын зызэфӏэхын
 • Optag udtale af зызэфӏэшын зызэфӏэшын
 • Optag udtale af зызэфӏэгъэпкӏэн зызэфӏэгъэпкӏэн
 • Optag udtale af зызэфӏэгъэпщхьэн зызэфӏэгъэпщхьэн
 • Optag udtale af зызэфӏэлъхьэн зызэфӏэлъхьэн
 • Optag udtale af зызэупсеин зызэупсеин
 • Optag udtale af зызэфӏэгъэлэлын зызэфӏэгъэлэлын
 • Optag udtale af зызэтеубыдэн зызэтеубыдэн
 • Optag udtale af зызэтешэщӏэн зызэтешэщӏэн
 • Optag udtale af зызэтеуӏэфӏэн зызэтеуӏэфӏэн
 • Optag udtale af зызэтеубыдэжын зызэтеубыдэжын
 • Optag udtale af зызэтеӏыгъэн зызэтеӏыгъэн
 • Optag udtale af зызэтеӏэжьэн зызэтеӏэжьэн
 • Optag udtale af зызэтеуӏэфӏэжын зызэтеуӏэфӏэжын
 • Optag udtale af зызэпэщӏэсэн зызэпэщӏэсэн
 • Optag udtale af зызэрыгъэпщхьэн зызэрыгъэпщхьэн
 • Optag udtale af зызэпыщӏэн зызэпыщӏэн
 • Optag udtale af зызэпэгъэзэн зызэпэгъэзэн
 • Optag udtale af зызэпэплъыхьыжын зызэпэплъыхьыжын
 • Optag udtale af зызэпылъхьэн зызэпылъхьэн
 • Optag udtale af зызэпылъэщӏыхьын зызэпылъэщӏыхьын
 • Optag udtale af зызэпщытын зызэпщытын
 • Optag udtale af зызэпыӏудзын зызэпыӏудзын
 • Optag udtale af зызэпылӏэщӏыхьыжын зызэпылӏэщӏыхьыжын
 • Optag udtale af зызэпкърегъэчын зызэпкърегъэчын
 • Optag udtale af зызэпщӏэхэдзэн зызэпщӏэхэдзэн
 • Optag udtale af зызэлъыӏухын зызэлъыӏухын
 • Optag udtale af зызэкӏэщӏэшын зызэкӏэщӏэшын
 • Optag udtale af зызэкъузылӏэн зызэкъузылӏэн
 • Optag udtale af зызэкъуэхын зызэкъуэхын
 • Optag udtale af зызэкӏэрыукӏэн зызэкӏэрыукӏэн
 • Optag udtale af зызэкӏэщӏихужын зызэкӏэщӏихужын
 • Optag udtale af зызэкӏуэцӏыгъэнэн зызэкӏуэцӏыгъэнэн
 • Optag udtale af зызэкӏуэцӏыгъэпщхьэн зызэкӏуэцӏыгъэпщхьэн
 • Optag udtale af зызэкӏэрыкъузэн зызэкӏэрыкъузэн