Udtal

Du kan vælge et sprog for at se ord som venter på at blive udtalt udelukkende på det sprog.

 • Optag udtale af соджэ соджэ
 • Optag udtale af къэскӏухьыну сокӏуэ къэскӏухьыну сокӏуэ
 • Optag udtale af чыристан чыристан
 • Optag udtale af кӏуэрщӏэгъакъуэ кӏуэрщӏэгъакъуэ
 • Optag udtale af унэм сокӏуэж унэм сокӏуэж
 • Optag udtale af сыноуэн сыноуэн
 • Optag udtale af уанэгущхьэнтэ уанэгущхьэнтэ
 • Optag udtale af пэ кӏыхь пэ кӏыхь
 • Optag udtale af къэгъанэ къэгъанэ
 • Optag udtale af къыдогъанэ къыдогъанэ
 • Optag udtale af лъэщӏ лъэщӏ
 • Optag udtale af узыншэу куэдрэ тхьэм къыфщхьэщигъэт узыншэу куэдрэ тхьэм къыфщхьэщигъэт
 • Optag udtale af сышхэну сыхуейщ сышхэну сыхуейщ
 • Optag udtale af дыщэ пыӏэ дыщэ пыӏэ
 • Optag udtale af пщыхьэщхьэм сыт ухуигугъэр? пщыхьэщхьэм сыт ухуигугъэр?
 • Optag udtale af унэм и теплъэ унэм и теплъэ
 • Optag udtale af нэщӏыса нэщӏыса
 • Optag udtale af нэщӏысын нэщӏысын
 • Optag udtale af зегъасэ зегъасэ
 • Optag udtale af ягъэлъапӏэ ягъэлъапӏэ
 • Optag udtale af удыгъэ зыхэлъ удыгъэ зыхэлъ
 • Optag udtale af ӏэфӏагъ ӏэфӏагъ
 • Optag udtale af нэ дахэ уиӏэщ нэ дахэ уиӏэщ
 • Optag udtale af щхьэцхущӏ щхьэцхущӏ
 • Optag udtale af удыгъэ удыгъэ
 • Optag udtale af хуэжэн хуэжэн
 • Optag udtale af щыпсэухэм я къетхэкӏын щыпсэухэм я къетхэкӏын
 • Optag udtale af зрахьэну хуэныкъуэщ зрахьэну хуэныкъуэщ
 • Optag udtale af лэжьэнкӏэ уашхэщ, шхэнкӏэ дыгъужьщ лэжьэнкӏэ уашхэщ, шхэнкӏэ дыгъужьщ
 • Optag udtale af тепӏэн тепӏэн
 • Optag udtale af ахъшэ къихын ахъшэ къихын
 • Optag udtale af пащтыхьыпхъу пащтыхьыпхъу
 • Optag udtale af хьэдэщӏэлъхьэ хьэдэщӏэлъхьэ
 • Optag udtale af псытекӏэ псытекӏэ
 • Optag udtale af фӏыкӏэ зыухьэ фӏыкӏэ зыухьэ
 • Optag udtale af шэнт-ӏэнэ шэнт-ӏэнэ
 • Optag udtale af уэсылӏ ящӏ уэсылӏ ящӏ
 • Optag udtale af къэзэр къэзэр
 • Optag udtale af гъэбэтэн гъэбэтэн
 • Optag udtale af зыхузэгъэпэщ зыхузэгъэпэщ
 • Optag udtale af зыхузэгъэпэщын зыхузэгъэпэщын
 • Optag udtale af хузэгъэпэщын хузэгъэпэщын
 • Optag udtale af абыхэм я цӏэхэр пщӏэрэ? абыхэм я цӏэхэр пщӏэрэ?
 • Optag udtale af ӏэпхъуэ зэпытт ӏэпхъуэ зэпытт
 • Optag udtale af хыфӏэдзапӏэ хыфӏэдзапӏэ
 • Optag udtale af хыфӏэдзапхъэ хыфӏэдзапхъэ
 • Optag udtale af щӏэдзыпхъэ щӏэдзыпхъэ
 • Optag udtale af хьэжыгъэ ухуэнщӏын хьэжыгъэ ухуэнщӏын
 • Optag udtale af ухуэнщӏын ухуэнщӏын
 • Optag udtale af цӏыхубз дахэ дыдэ цӏыхубз дахэ дыдэ