Udtal

Du kan vælge et sprog for at se ord som venter på at blive udtalt udelukkende på det sprog.

 • Optag udtale af "сэ" жызыӏэ "сэ" жызыӏэ
 • Optag udtale af гуэдзыпкъэ гуэдзыпкъэ
 • Optag udtale af дапхъэ зэтет дапхъэ зэтет
 • Optag udtale af сыадыгэщ сыадыгэщ
 • Optag udtale af сыкъуаншэщ сыкъуаншэщ
 • Optag udtale af Нарткъалэ сыдэсщ Нарткъалэ сыдэсщ
 • Optag udtale af бэнакӀуэм сахэтщ бэнакӀуэм сахэтщ
 • Optag udtale af кином сокӏуэ кином сокӏуэ
 • Optag udtale af апхуэдэу укъысхущытыну къэзлэжькъым апхуэдэу укъысхущытыну къэзлэжькъым
 • Optag udtale af апхуэдэу укъысхущытыну къэзлэжьакъым апхуэдэу укъысхущытыну къэзлэжьакъым
 • Optag udtale af зыри зэзгъэцӏыхукъым зыри зэзгъэцӏыхукъым
 • Optag udtale af ӏейуэ сыпхуозэш ӏейуэ сыпхуозэш
 • Optag udtale af пхузогъэгъу пхузогъэгъу
 • Optag udtale af сынопсалъэкъым сынопсалъэкъым
 • Optag udtale af сымис сымис
 • Optag udtale af зызотхьэщӏ зызотхьэщӏ
 • Optag udtale af адыгэбзэ зызогъащӏэ адыгэбзэ зызогъащӏэ
 • Optag udtale af ябгъэ ябгъэ
 • Optag udtale af ябжыр ябжыр
 • Optag udtale af ябж ябж
 • Optag udtale af ягуар ягъавэ ягуар ягъавэ
 • Optag udtale af ямыдэ ямыдэ
 • Optag udtale af ямыдэу щытын ямыдэу щытын
 • Optag udtale af сыт псом япэр? сыт псом япэр?
 • Optag udtale af еужьэрэкӏ еужьэрэкӏ
 • Optag udtale af щэ ныкъуэ щэ ныкъуэ
 • Optag udtale af Яша Яша [имя, dict_uk]
 • Optag udtale af яшэ яшэ
 • Optag udtale af зыкӏуэцӏашыхь зыкӏуэцӏашыхь
 • Optag udtale af зыкӏуэцӏалъхьэ зыкӏуэцӏалъхьэ
 • Optag udtale af хьэпшыпылъэ хьэпшыпылъэ
 • Optag udtale af ящӏ ящӏ
 • Optag udtale af ӏэ лалэ ӏэ лалэ
 • Optag udtale af телъэтыпӏэ телъэтыпӏэ
 • Optag udtale af телъэтын телъэтын
 • Optag udtale af жэщым яшхын жэщым яшхын
 • Optag udtale af ахэр игъэшхэн хуейт ахэр игъэшхэн хуейт
 • Optag udtale af ахэм шыр къыраш ахэм шыр къыраш
 • Optag udtale af псыӏэрышэ псыӏэрышэ
 • Optag udtale af ар дауэ? ар дауэ?
 • Optag udtale af тэмакъыдзэ тэмакъыдзэ
 • Optag udtale af бдзэху бдзэху
 • Optag udtale af пэублэ пэублэ
 • Optag udtale af адыгэбзэ зэгъащӏэ адыгэбзэ зэгъащӏэ
 • Optag udtale af ягъуэт ягъуэт
 • Optag udtale af лӏэнхуэкӏуэ лӏэнхуэкӏуэ
 • Optag udtale af хуэкӏуэн хуэкӏуэн
 • Optag udtale af уэгутеуэ уэгутеуэ
 • Optag udtale af абы и шынэхъыщӏэт абы и шынэхъыщӏэт
 • Optag udtale af абгъуэхэр ящӏ абгъуэхэр ящӏ