Kategori:

կենդանի

Abonner på կենդանի udtaler

 • կատու udtale կատու [hy]
 • վագր udtale վագր [hy]
 • նապաստակ udtale նապաստակ [hy]
 • ագռավ udtale ագռավ [hy]
 • աղվես udtale աղվես [hy]
 • առյուծ udtale առյուծ [hy]
 • գոմեշ udtale գոմեշ [hy]
 • խեցգետին udtale խեցգետին [hy]
 • գազան udtale գազան [hy]
 • ոչխար udtale ոչխար [hy]
 • ցուլ udtale ցուլ [hy]
 • կենդանի udtale կենդանի [hy]
 • շնիկ udtale շնիկ [hy]
 • մեղու udtale մեղու [hy]
 • մարդ udtale մարդ [hy]
 • գորտ udtale գորտ [hy]
 • աքաղաղ udtale աքաղաղ [hy]
 • կով udtale կով [hy]
 • շուն udtale շուն [hy]
 • գայլ udtale գայլ [hy]
 • կապիկ udtale կապիկ [hy]
 • արծիվ udtale արծիվ [hy]
 • ջայլամ udtale ջայլամ [hy]
 • ձուկ udtale ձուկ [hy]
 • արջ udtale արջ [hy]
 • հավ udtale հավ [hy]
 • գոճի udtale գոճի [hy]
 • աքլոր udtale աքլոր [hy]
 • ուղտ udtale ուղտ [hy]
 • լոր udtale լոր [hy]
 • ճուտ udtale ճուտ [hy]
 • ընձուղտ udtale ընձուղտ [hy]
 • ճուտիկ udtale ճուտիկ [hy]
 • խոզ udtale խոզ [hy]
 • կոկորդիլոս udtale կոկորդիլոս [hy]
 • կրիա udtale կրիա [hy]
 • գառ udtale գառ [hy]
 • կետ udtale կետ [hy]
 • թութակ udtale թութակ [hy]
 • սիրամարգ udtale սիրամարգ [hy]
 • ոզնի udtale ոզնի [hy]
 • ռնգեղջյուր udtale ռնգեղջյուր [hy]
 • մորեխ udtale մորեխ [hy]
 • փիսիկ udtale փիսիկ [hy]
 • ագեվազ udtale ագեվազ [hy]
 • հովազ udtale հովազ [hy]
 • հոպոպ udtale հոպոպ [hy]
 • Optag udtale af արտույտ արտույտ [hy] Venter på at blive udtalt
 • Optag udtale af ճռիկ ճռիկ [hy] Venter på at blive udtalt
 • Optag udtale af ճռեկ ճռեկ [hy] Venter på at blive udtalt
 • Optag udtale af ձի ձի [hy] Venter på at blive udtalt
 • Optag udtale af ծիծեռնակ ծիծեռնակ [hy] Venter på at blive udtalt
 • Optag udtale af չղջիկ չղջիկ [hy] Venter på at blive udtalt
 • Optag udtale af ծիծեռ ծիծեռ [hy] Venter på at blive udtalt
 • Optag udtale af լուսան լուսան [hy] Venter på at blive udtalt
 • Optag udtale af թիթեռ թիթեռ [hy] Venter på at blive udtalt
 • Optag udtale af դելֆին դելֆին [hy] Venter på at blive udtalt
 • Optag udtale af անթևուկ անթևուկ [hy] Venter på at blive udtalt
 • Optag udtale af գետնամուկ գետնամուկ [hy] Venter på at blive udtalt