Brugere:

Nathalie

Abonner på Nathalies udtaler

Vis oplysninger og brugers ord.
Dato Ord Lyt Stemmer
19/09/2018 Thứ hai là ngày đầu tuần [vi] Thứ hai là ngày đầu tuần udtale 0 stemmer
19/09/2018 thứ hai [vi] thứ hai udtale 0 stemmer
19/09/2018 Xin cảm ơn bạn đã đối xử rất tốt với tôi [vi] Xin cảm ơn bạn đã đối xử rất tốt với tôi udtale 0 stemmer
19/09/2018 Xin cảm ơn [vi] Xin cảm ơn udtale 0 stemmer
19/09/2018 Có vẻ như là đúng rồi [vi] Có vẻ như là đúng rồi udtale 0 stemmer
19/09/2018 Chuyện gì vậy? [vi] Chuyện gì vậy? udtale 0 stemmer
19/09/2018 Nói lúc nào cũng dễ hơn làm [vi] Nói lúc nào cũng dễ hơn làm udtale 0 stemmer
19/09/2018 Tôi cần phải nói chuyện với ai? [vi] Tôi cần phải nói chuyện với ai? udtale 0 stemmer
19/09/2018 Cho tôi xin lỗi nhé ! [vi] Cho tôi xin lỗi nhé ! udtale 0 stemmer
19/09/2018 tôi xin lỗi [vi] tôi xin lỗi udtale 0 stemmer
19/09/2018 Cần Thơ gạo trắng nước trong,Ai đi đến đó lòng không muốn về. [vi] Cần Thơ gạo trắng nước trong,Ai đi đến đó lòng không muốn về. udtale 0 stemmer
19/09/2018 Cần Thơ [vi] Cần Thơ udtale 0 stemmer
10/03/2015 quá bộ [vi] quá bộ udtale 0 stemmer
10/03/2015 máy tưới [vi] máy tưới udtale 0 stemmer
10/03/2015 tết nhất [vi] tết nhất udtale 0 stemmer
10/03/2015 ngâm thơ [vi] ngâm thơ udtale 0 stemmer
10/03/2015 sử quán [vi] sử quán udtale 0 stemmer
10/03/2015 quan báo [vi] quan báo udtale 0 stemmer
10/03/2015 phương căn [vi] phương căn udtale 0 stemmer
10/03/2015 liệt kê [vi] liệt kê udtale 0 stemmer
10/03/2015 soi mói [vi] soi mói udtale 0 stemmer
10/03/2015 văn đàn [vi] văn đàn udtale 0 stemmer
10/03/2015 hủy báng [vi] hủy báng udtale 0 stemmer
10/03/2015 bản thân [vi] bản thân udtale 0 stemmer
10/03/2015 dũng cảm [vi] dũng cảm udtale 0 stemmer
10/03/2015 quái dị [vi] quái dị udtale 0 stemmer
10/03/2015 hàn đới [vi] hàn đới udtale 0 stemmer
10/03/2015 nâng cao [vi] nâng cao udtale 0 stemmer
10/03/2015 tòa nhà [vi] tòa nhà udtale 0 stemmer
10/03/2015 giấy chứng nhận [vi] giấy chứng nhận udtale 0 stemmer